Waxyaabaha ay jaamacada culuumta iyo tiknoolajigu kaga duwantahay, jaamcadaha kale ee dalka waxa ka mid ah qodobadan hoos ku xusan.