Ma jeceshahy inaa wax ka baratid jaamacada cuulumta iyo tegnoolajiga? hadaba waxaa kuugu diyaar ah jamacada kuliyadaha kala duwan, kaas ood ku baxaya luuqadaha kala ah carabida iyo ingiriisga.