Waxaan shahaado yiink gudoon siinay ardaydi kaso qayb gashay, tababarki noo socday mudada labada cisho ahad ee lagu qabtay xarunta jaamcada culuumta iyo teknoolajiga