University of Science and Technology waxay kuugu diyaar ah takhasusyada kala ah: