University of Science and Technology, waxay ku diyaarisay barashada Takhasusyada Kulliyada Maamulka iyo Sayniska Aadanaha,