Qiimo dhimisti 20% ah ee bisha October, ee loogu talo galay ardayda is qorta, mudo yar ayaa ka dhiman ee ka faa’idayso.