Qaybta hore ee sawirada: 2days training on : Scientific Research Methods and Advanced Thinking, kaas oo lagu qabtay xarunta jaamcada culuumta iyo teknoolajiga.