Ogaysiis: Takhasus yada Kala duwan ee ay bixinayso jaamacadda, heerarkooda Kala ah Bachelor, Master ( MA ) iyo Doctorate ( PHD ) intaba,