Ma jeceshay barashaca caafimaadka indhaha. Jaamacada culuumta iyo tiknolajiga iyo Al-Ihsan Specialist Hospital, waxay sanadkan bixinayso koorsooyin kobkoban oo dibloma ah.