Jaamacada culuumta iyo tignaloojiga waxay ku diyaarisay takhasuusyada heerarka Kala ah Bachelor, Master ( MA ) iyo Doctorate ( PHD )