Dadka danaynaya kalkaaliye Dhaqaatiirta Indhaha iyo daawayntooda waxay kuu diyaarisay University of Science and Technology iyo Al-Ihsan Hospital